Teknologisk Institut

Ny overenskomst på Teknologisk Institut

De ansatte teknikere på Teknologisk Institut har fået en ny overenskomst. Et stort flertal stemte ja til forhandlingsresultatet.

Urafstemning om fornyelse af overenskomsten mellem Teknisk Landsforbund og Teknologisk Institut endte med 87 procent JA-stemmer og 13 procent NEJ-stemmer. Dermed er overenskomsten vedtaget. Fornyelsen af overenskomsten gælder frem til den 1. april 2013.

Hovedpunkterne i overenskomsten er:
•Den 1. april 2012 er der til regulering af den individuelle løn, rolle/funktionstillæg og bonus aftalt en lønsumsstigning på 1,5 %.
•Den 1. april 2012 forhøjes det samlede pensionsbidrag fra 15,3 % til 15,6 %. Instituttets bidrag udgør fortsat 2/3 og teknikerens bidrag 1/3.
•Normalarbejdstiden skal som hidtil fortrinsvis lægges på ugens 5 første hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00, men der åbnes mulighed for, at normalarbejdstiden fremover også kan lægges på andre tidspunkter.