Dagpenge

Hvordan får du dagpenge?

Du skal udfylde dit dagpengekort i Medlemsportalen. Hvis vi har dit mobilnummer registreret, får du en sms når kortet er klar til udfyldelse. Vær opmærksom på at dagpengene udbetales bagud.

I Medlemsportalen får du hver måned en udbetalingsspecifikation med datoen for, hvornår dine penge er på bankkontoen. Du får udbetalt dine ydelser den sidste bankdag i måneden.

 

 • Indkomstkravet

  For at have ret til dagpenge skal du opfylde et indkomstkrav.

  For at opfylde indkomstkravet skal du i en periode på 3 år forud for ledigheden have haft indkomst af et vist omfang fra lønmodtagerarbejde og/eller selvstændig virksomhed.

  Indkomstkravet er i 2023 på 254.328 kr. for fuldtidsforsikrede og 169.548 kr. for deltidsforsikrede. Der kan dog højst medregnes 21.194 kr. (2023-niveau) pr. måned for fuldtidsforsikrede og højst 14.129 kr. (2023-niveau) pr. måned for deltidsforsikrede.

  Du kan opfylde indkomstkravet på baggrund af følgende indkomster:
  1) A-indkomst, som er indberettet til indkomstregisteret,
  2) B-indkomst, som er indberettet til indkomstregistret eller fremgår af din årsopgørelse og
  3) en virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, som fremgår af din årsopgørelse, herunder A-indkomst fra et selskab, hvor du som ejer har afgørende indflydelse, samt ejerandel af overskud i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.

  Du kan også opfylde indkomstkravet på baggrund af uddannelse, hvis du har taget en af følgende:

  1. En erhvervsmæssig uddannelse med en normeret varighed på mindst 18 måneder eller 3 halvårlige semestre.
  2. En erhvervsgrunduddannelse.
  3. En integrationsuddannelse.
 • Hvordan bruger du Medlemsportalen?

  Ydelseskort
  For at få dagpenge skal du udfylde dit ydelseskort i Medlemsportalen.

  Når din ledighedserklæring er blevet godkendt, vil der månedsvis bagud blive uploadet et nyt udbetalingskort. Dette kort vil normalt være tilgængeligt 7 dage før sidste bankdag i måneden.

  På kortet skal du indtaste, hvor mange arbejdstimer du har, udfor de dage du arbejder, og hvor mange timer du forventer at have i ugen, hvor du indsender dit ydelseskort.

  Plan for jobsøgning
  Du skal udfylde og revidere din plan for jobsøgning, når du bliver bedt om det. Det vil ske forud for de samtaler, du indkaldes til i arbejdsløshedskassen.

  Jobsøgningsskema
  Du skal udfylde jobloggen på din side på jobnet.dk. Du skal søge det antal job, som du aftaler med arbejdsløshedskassen. Du skal søge job hver uge.

  Ferie
  Du kan søge om feriedagpenge og samtidig se, hvor mange feriedage du har ret til.

  Efterløn
  I Medlemsportalen kan du tilmelde dig efterlønsordningen og indbetaling til efterløn. Der er vejledning om, hvornår og hvor meget du skal betale. Men der er også andre ordninger i forbindelse med efterløn, du kan til- og framelde dig.

 • Hvilke beløb kan du få i dagpenge og andre ydelser?

  Klik her for at se de aktuelle satser

  Om dagpengesatser for ledige unge under 25 år:

  De første 26 ugers ledighed:
  I de første 26 ugers sammenlagt ledighed har man ret til dagpenge med en beregnet individuel sats, eller dimittendsats hvis man netop har afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

  Efter 26 ugers ledighed:
  Efter de første 26 ugers sammenlagt ledighed vil dagpengesatsen afhænge af, om man har gennemført en uddannelse eller haft løntimer af et vist omfang, og om man deltager i et tilbud af mindst 4 ugers varighed efter beskæftigelsesindsatslovens kap. 10:

  - Har man gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, så har man ret til forsørger/ikke-forsørger sats, når man deltager i tilbud af mindst 4 ugers varighed. Man har fortsat ret til en beregnet individuel sats, når man ikke deltager i tilbud, eller når man deltager i tilbud af mindre end 4 ugers varighed.

  - Har man ikke gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, men derimod haft mindst 3.848 løntimer inden for 3 år, så har man ret til 50 pct. af højeste dagpengesats, når man deltager i tilbud af mindst 4 ugers varighed. Man har fortsat ret til en beregnet individuel sats, når man ikke deltager i tilbud, eller når man deltager i tilbud af mindre end 4 ugers varighed.

  - Har man hverken gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller haft mindst 3.848 løntimer inden for 3 år, så har man ret til 50 pct. af højeste dagpengesats, uanset om man deltager i tilbud eller ej.

 • Hvor længe kan du få dagpenge?

  Du kan modtage dagpenge i sammenlagt 3.848 timer som fuldtidsforsikret og i sammenlagt 3.120 timer som deltidsforsikret inden for en periode på 36 måneder, hvilket svarer til, at du kan modtage dagpenge i 2 år inden for 3 år. Perioden på de 2 år kan forlænges, hvis du har arbejde i perioden.

  Du har genoptjent en helt ny dagpengeret, når du har haft 1.924 arbejdstimer. Du kan genoptjene retten til dagpenge på baggrund af almindeligt lønarbejde og/eller arbejde ved selvstændig virksomhed.

   

 • Hvornår får du dine dagpenge udbetalt?

  Dagpenge og andre ydelser fra Teknikernes A-kasse bliver udbetalt på den sidste bankdag i måneden.

  Udbetalingskalender 2022
  Du vil have adgang til dit ydelseskort 6 bankdage, før måneden slutter. Du skal indsende dit ydelseskort til os senest den tredjesidste bankdag i måneden, hvis du vil være sikker på at få pengene udbetalt den sidste bankdag i måneden.

  Det er vigtigt, at du udfylder dit ydelseskortet for hele måneden. Det betyder, at du også skal udfylde kortet for de dage, hvor du måske ikke er ledig eller på efterløn, ligesom du skal udfylde kortet for de sidste dage i måneden, selvom de endnu ikke er gået. For de sidste dage i måneden skal du derfor oplyse om forventede løntimer eller indkomst samt andre forventede forhold af betydning for udbetalingen.

  Ydelseskort og udbetalingskalender 2022

 • Kan jeg få dagpenge, hvis jeg holder ferie?

  Som dagpengemodtager optjener du ret til feriedagpenge på baggrund af de udbetalinger, du får fra arbejdsløshedskassen. Optjeningen af feriedagpenge sker løbende.

  Læs mere om feriedagpenge

 • Hvornår kan du ikke få dagpenge?

  Der er flere situationer, som betyder at du ikke kan få dagpenge i kortere eller længere tid. Derfor skal du så hvidt mulig undgå at komme i de situationer. Reglerne er strikse og vi skal følge dem.

  Du kan ikke få dagpenge når du:

  • Ikke er tilmeldt som jobsøgende på jobnet.dk.
  • Er syg. Dog udbetaler arbejdsløshedskassen dagpenge de første 2 uger, hvorefter du overgår til sygedagpenge fra din hjem-kommune.
  • Ikke kan få passet dine børn.
  • Flytter og glemmer at give jobcentret og a-kassen besked om din nye adresse.
  • Selv er skyld i, du mister dit job.
  • Bliver væk fra et tilbud eller afslår et.
  • Stopper med et tilbud ifølge jobplanen uden gyldig grund.
  • Opholder dig i udlandet uden tilladelse fra a-kassen.
  • Ikke søger realistiske og seriøse job.

   

  Det er forskelligt, hvor meget man mister i hver situation, men her er nogle eksempler:

  Karantæne
  Man får karantæne, hvis man siger sit job op uden en gyldig grund. Derfor er det vigtigt at søge vejledning i a-kassen, inden man siger op.

  2 karantæner inden for 12 måneder
  Hvis du 2 gange indenfor 12 måneder siger dit job op uden gyldig grund, skal du skaffe dig et arbejde i 10 uger, inden du kan få dagpenge igen.

  Flere dages dagpenge mistes
  Du mister også dagpenge hvis du bliver væk fra et møde eller en aktivitet vi eller Jobcentret har indkaldt dig til. Du får først dagpenge igen, når du har fortalt Jobcentret eller os, hvorfor du ikke har deltaget.
  Hvis du afmelder dig som jobsøgende på jobcentret, mister du dagpenge for de dage, du ikke er tilmeldt.

 • Flere spørgsmål?

  Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

  Du kan skrive til Teknikernes A-kasse på Medlemsportalen (login med NemID) eller ringe til os på tlf. 8675 4650.

  Læs mere under Kontakt os