Nye dagpengeregler 2023

Nye dagpengeregler træder i kraft fra den 1. maj 2023. Læs her, hvad de nye regler har af betydning for dig som ledig.

Et flertal i Folketinget har vedtaget en ny lov, der hæver dagpengesatsen i løbet af de første 3 måneder for bestemte ledige.

Derudover medfører loven dagpengeforringelse for dimittender. Herunder kan du blive klogere på reglerne og finde svar spørgsmål, du måtte have.

 • Højere dagpengesats de 3 første måneder for lønmodtagere og beskæftigede

  Bliver du indplaceret i en dagpengeperiode den 1. maj 2023 eller senere, kan du modtage et beskæftigelsestillæg. Det betyder, at din maksimale dagpengesats hæves i de tre første måneder fra 19.278 kr. til 23.449 kr. (for deltidsforsikrede 15.632 kr.).

  Du modtager beskæftigelsestillægget, hvis du:

  • Har været uafbrudt medlem af en a-kasse i mindst 4 år.
  • Har arbejdet, hvad der svarer til fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2 år indenfor de seneste 3 år. Det vil sige, at du har fået indberettet mindst 3.848 løntimer eller indkomst på mindst 508.656,00 kr. (som fuldtidsforsikret) til indkomstregistret.
  • Har haft en lønindkomst, der er højere end den maksimale dagpengesats.


  Du kan dog højst få 90 % af din hidtidige indtægt.

 • Lavere dagpengesats for dimittender efter den 1. maj 2023

  Fra den 1. maj 2023 bliver din månedlige ydelse sat ned efter 3 måneders samlet ledighed. Hvis du har modtaget dagpenge før den 1. maj 2023, så tæller det også med i de 3 måneders samlede ledighed. Dog kan din ydelse tidligst sættes ned efter den 1. maj 2023.

  Hvis du er ledig og har modtaget dagpenge som dimittend før den 1. maj 2023, gælder det, at:

  • Dit dagpengebeløb sænkes efter 3 måneders sammenlagt ledighed
  • Du har ret til dagpenge i 2 år indenfor en 3-årig periode
  • Du skal ikke opfylde et sprogkrav eller et beskæftigelseskrav


  Hvis du først bliver ledig, og skal have dagpenge som dimittend, efter den 1. maj 2023, gælder det, at:

  • Dit dagpengebeløb sænkes efter 3 måneders sammenlagt ledighed
  • Du har ret til dagpenge i 1 år indenfor en 2-årig periode
  • Du skal opfylde et sprogkrav eller et tilknytningskrav ved beskæftige


  Oversigt over satsnedsættelse (de 3 første måneders ledighed/dagpenge efter 3 måneders ledighed):

  Forsørgere
  82 % af højeste dagpengesats i hele dagpengeperioden.
  16.177 kr. / 10.785 kr.

  Ikke-forsørgere
  71,5 % af højeste dagpengesats i de første 481/390 timers dagpenge.
  14.106 kr. / 9.404 kr.

  Ikke-forsørgere under 30 år
  49,17 % af højeste dagpengesats efter de første 481/390 timer.
  9.700 kr. / 6.467 kr.

  Ikke-forsørgere på 30 år eller derover
  62,11 % af højeste dagpengesats efter de første 481/390 timer.
  12.253 kr. / 8.169 kr.

   

 • Halvering af dagpengeperioden for dimittender efter den 1. maj 2023

  Dimitterer du den 1. maj 2023 eller senere, vil du som følge af de nye regler have ret til 1 års dagpenge.

  Er du allerede dimitteret, og har du modtaget dagpenge før den 1. maj, så vil du have ret til 2 års dagpenge.

 • Sprogkravet for dimittender

  Hvis du er ledig dimittend og bliver indplaceret den 1. maj eller senere, så skal du opfylde et sprogkrav. Kravet opfyldes enten ved, at du:

  • har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen eller tilsvarende dansk skole, eller
  • har bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve, der har et tilsvarende eller højere niveau.


  Opfylder du ikke sprogkravet, så kan du i stedet opfylde et tilknytningskrav ved beskæftigelse. For at opfylde dette krav skal du have haft minimum 600 løntimer som fuldtidsforsikret (eller 400 løntimer som deltidsforsikret) indberettet til indkomstregistret i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.