Audiologi

Det faglige netværk for Audiologi er for alle medlemmer, som er uddannet eller ansat inden for branchen.

Som audiologiassistent arbejder du inden for diagnostik, høreapparattilpasning, forskning, udvikling, salg og marketing. Det faglige netværk dækker både offentligt og privatansatte audiologiassistenter.

Netværket arrangerer faglige arrangementer og holder sig opdateret på branchens udvikling for at kunne afdække behovet for efter- og videreuddannelse.