Teater- og Museumsbranchen

Det faglige netværk Teater- og Museumsbranchen er for alle medlemmer, som er uddannet eller ansat inden for teater- eller museumsbranchen.

Netværkets medlemmer er en bredt sammensat gruppe teknikere, der varetager en vifte af tekniske og administrative opgaver på de danske teatre og museer, og i forhold til kulturelle oplevelser generelt.

Det er bl.a. opgaver som lyssætning, fremstilling af rekvisitter og kostumer, forestillingsledelse og produktion af teaterstykker. Som museumsansat tekniker arbejder du bl.a. med konservering og restaurering, men du kan også være med til at indsamle og etablere materiale til udstillinger.

Netværket arrangerer faglige arrangementer og holder sig opdateret på branchens udvikling for at kunne afdække behovet for efter- og videreuddannelse.

Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF)​

Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF) administrerer de midler, der kommer til udbetaling fra CopyDan kabel TV til rettighedshaverne.

LOF ledes af en styrelse på 4 medlemmer, som er sammensat af 2 medlemmer, udpeget af TL og 2 medlemmer, udpeget af Danske Scenografer.

Styrelsens formål er at udbetale rettighedsmidler til rettighedshaverne og i et vist omfang at yde støtte til efteruddannelse, kurser, studierejser og andre tiltag, der styrker kvaliteten og synligheden af lysdesignernes arbejde og virke, samt generelle aktiviteter, som kan styrke medlemmernes ophavsrettigheder såvel nationalt som internationalt.

Du kan læse mere på LOF’s hjemmeside, hvor du også finder regnskab og gennemsigtighedsrapport.