Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF)

Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF) administrerer de midler, der kommer til udbetaling fra CopyDan kabel TV til rettighedshaverne.

LOF ledes af en styrelse på 4 medlemmer, som er sammensat af 2 medlemmer, udpeget af TL og 2 medlemmer, udpeget af Danske Scenografer.

Styrelsens formål er at udbetale rettighedsmidler til rettighedshaverne og i et vist omfang at yde støtte til efteruddannelse, kurser, studierejser og andre tiltag, der styrker kvaliteten og synligheden af lysdesignernes arbejde og virke, samt generelle aktiviteter, som kan styrke medlemmernes ophavsrettigheder såvel nationalt som internationalt.

Du kan læse mere på LOF’s hjemmeside, hvor du også finder regnskab og gennemsigtighedsrapport.